تماس با ما

ما از هر گونه انتقاد، پیشنهاد در جهت بهبود خدمات و یا پیشنهاد های همکاری شما به گرمی استقبال می کنیم.
آدرس:
تهران، میدان پونک
عضو پارک علم و فناوری
برای هر گونه ارتباط مستقیم با گروه فنی وی (WAY) لطفا فقط از طریق واتساپ به این شماره پیام ارسال کنید:
09109403677
ارتباط مستقیم با مدیریت:
jafariMRD@gmail.com