پزشکی و سلامت

۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان فاطمه زهرا (اهواز)

 • استان خوزستان، بلوار ساحلی، انتهای خیابان اباذر، پل غدیر کابلی
 • 06135534201
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان رازی

 • اهواز، امانیه، خیابان فلسطین، روبروی فرمانداری، بیمارستان رازی
 • 06133335935
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان دولتی میلاد(امیرکبیر سابق) تامین اجتماعی

 • استان خوزستان، اهواز، خیابان لشکر، خیابان آزادی، میدان امیرکبیر
 • 06133789835
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

مرکز بهداشت شرق اهواز

 • خوزستان، اهواز، کیان پارس (کیان آباد)،اروند 15
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان اروند (اهواز)

 • استان خوزستان، اهواز، بلوار شریعتی، خیابان قنواتی
 • 06132933347
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان امیرالمومنین (اهواز)

 • هواز، سپیدار، بلوار فنی و حرفه ای
 • 06132271906
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان امام خمینی اهواز

 • استان خوزستان، اهواز، خیابان آزادگان، شهید اهوازیان
 • 06132222114
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان مهر

 • استان خوزستان، اهواز، کیانپارس، دانشور شرقی
 • 06133339480
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان حضرت ابولفضل اهواز

 • اهواز، منطقه 1، نادری، بلوار شریعتی
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان آپادانا (اهواز)

 • اهواز، کمپلو، خیابان سروش شمالی، جنب اتوبان قدس، بیمارستان آپادانا
 • 06133770093