پزشکی و سلامت

۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

داروخانه دکتر ذاکری کرمانشاه

 • کرمانشاه، خیابان مسیر نفت، بین خیابان محمدی و برادران
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

داروخانه دکتر سلیمانی

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، بلوار جلیلیان
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان فارابی کرمانشاه

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، جلالیه، بلوار شهید باهنر
 • 08338261046
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

داروخانه شبانه روزی کرمانشاه

 • کرمانشاه، بلوار دولت آباد، مقابل بیمارستان فارابی
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان قلب امام علی

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، بلوارشهیدبهشتی، جنب ساختمان شماره 1 علوم پزشکی
 • 08338360295
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان طالقانی کرمانشاه

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، نرسیده به میدان پاسداران
 • 08338367984
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان حضرت معصومه

 • كرمانشاه، بلوار شهيد شيرودي، طاقبستان، نرسيده به سه راه مسكن
 • 08334230005
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان حکیم کرمانشاه

 • کرمانشاه، شهر کرمانشاه محله گلها، بلوار گلها، خیابان مطهری
 • 08337108622
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، بلوار یارمحمدخان کرمانشاهی (خیابان نقلیه)
 • 08337283602
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان ۵۲۰ ارتش کرمانشاه

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، خیابان دانشجو
 • 08337272016
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان معتضدی کرمانشاه

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، میدان فردوسی، بیمارستان معتضدی
 • 08337246351
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان سجاد کرمانشاه

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، خیابان بهار، بیمارستان سجاد
 • 08337253616
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان امام حسین (ع) کرمانشاه

 • کرمانشاه، طاقبستان، نرسیده به پارک کوهستان، بیمارستان امام حسین ( ع )
 • 08334274643
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان گلستان کرمانشاه

 • استان کرمانشاه، منطقه 7 کرمانشاه، بوستان، 21، 22، 16، شاهمرادی
 • 08337106527
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، انتهای بلوار زکریای رازی
 • 08334276301
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان حضرت رسول کرمانشاه

 • کرمانشاه، جوانرود، خیابان برادران امینی، خیابان شفا، بیمارستان حضرت رسول ( ص )
 • 08346226850
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع) قصرشیرین

 • کرمانشاه، قصر شیرین، قصرجدید، بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس ( ع )
 • 08342423872
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان شهدا سر پل ذهاب

 • استان کرمانشاه، سرپل ذهاب سرپل ذهاب، ورودی شهر، جنب ترمینال
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

مرکز بهداشت قصر شیرین

 • کرمانشاه، قصر شیرین، بلوار راه کربلاف شبکه بهداشت و درمان شهرستان قصرشیرین
 • 08342422508
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

هلال احمر شهرستان قصرشیرین

 • کرمانشاه، قصر شیرین، خیابان راه کربلا، جنب شبکه بهداشت و درمان