پزشکی و سلامت

۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان علامه کرمی

 • استان خوزستان، اهواز، کوی انقلاب، خیابان بهاران
 • 06133777768
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان شهید نیاکی ارتش

 • استان خوزستان، اهواز، ارتش 92 زرهی، بلوار لشکر
 • 06133731165
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

مجتمع پزشکان غرب کیانپارس (اهواز)

 • استان خوزستان، اهواز، کیانپارس، خیابان چهارده غربی‬‎، پلاک 14
 • 06133913996
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان آریا (اهواز)

 • استان خوزستان، اهواز، کیانپارس، خیابان 17 شرقی
 • 06133378311
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان آموزشی درمانی کودکان ابوذر

 • استان خوزستان، اهواز، زیتون کارمندی، بلوار پاسداران، خیابان پرستار
 • 06134449003
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان بزرگ نفت (اهواز)

 • خوزستان، اهواز، سه راه فرودگاه، ابتدای جاده شهرک نفت، بیمارستان بزرگ نفت
 • 06134436601
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

درمانگاه شبانه روزی بوعلی (کرمانشاه)

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، بین خیابان شهید صادق پور و میدان آزادی
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

درمانگاه شهر (کرمانشاه)

 • کرمانشاه، میدان آزادی، بلوار کارگر
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

کلینیک دی

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، فرهنگیان ۱، بلوار ارشاد
 • 08338255500
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

داروخانه دکتر دارین

 • کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی، خیابان مهنام
 • 08338442787
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

داروخانه شبانه روزی دکتر اخلاقی راد

 • کرمانشاه، بلوار گلریزان، بین کوچه شهید آقا رضی و بلوار اجاقی
 • 08338383000
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

داروخانه شبانه‌روزی دکتر تقی‌نژاد

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، بلوار ارشاد، خیابان ۱۷ شهریور، کوچه چهاردهم، برج ساعت
 • 08338249085
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

داروخانه دکتر عزتی

 • کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، خیابان شهید صادق پور
 • 08338221810
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

داروخانه شبانه‌روزی رازی

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، بین میدان آزادی و خیابان شهید صادق پور
 • 08338248129
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

بیمارستان خصوصی بیستون (کرمانشاه)

 • استان کرمانشاه، کرمانشاه، شهید محمدحسین عزتی، شهید فاضل تونی
 • 08338321701
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

داروخانه دکتر سنجری (کرمانشاه)

 • کرمانشاه، بلوار مهدیه، نبش چهار راه موید
 • 08337234790
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

داروخانه شبانه روزی دکتر میلاد فرجاد (کرمانشاه)

 • کرمانشاه، بلوار شهید رجایی، نرسیده به چقاکبودی
 • 08334222112
۰٪ تخفیف
تصویر
 • 0 / 10

داروخانه دکتر بهاران

 • کرمانشاه، میدان وکیل آقا، بلوار شهید رجایی